Türkmengala

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Şuňa git: nawigasiýa, gözle

Mary welaýatyndaky 13 etrapdan biri. 1965-nji ýylda ýapylýar we Ýolöten şäheri bilen birleşdirilýär. 1966-njy ýylda gaýtadan dikeldilýär. Türkmengala etrabynda 2 sany şäherçe bar. Türkmengala we Zähmet şäherçeleri. Türkmengala şäherçesi etrabyň merkezi bolup durýar. Onda Kemine, Täze dünýä, Zähmet we ş.m. geňeşlikleri ýerleşýär.