Türkmenistanyň döwlet energetika instituty

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Şuňa git: nawigasiýa, gözle

Türkmenistanyň döwlet energetika instituty — İnstitut Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasyna baglydyr. Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň salgysy: Mary ş., Baýram han köçesi, 62; tel.: 5-75-02, 5-75-03.[1]

Türkmenistanyň döwlet energetjka institutynyň gurluşy[2][üýtget | edit source]

Fakultetlerwe kafedralar[üýtget | edit source]

Energo-tehnologiýasy fakulteti[üýtget | edit source]

 • «Elektrocnergetiki ulgamlar» kafedrasy
 • «Ýylylyk elektrik stansiýalary» kafedrasy
 • «Energetika pudagynyň ykdysadsyýeti» kafedrasy
 • «Jemgyýeti öwreniş ylymlary» kafedrasy
 • «Umumy fizika, matematika we informatika» kafedrasy

Senagat-tehnologiýasy fakulteti[üýtget | edit source]

 • «Mehanika we metallaryň tehnologiýasy» kafedrasy
 • «Himiýa we himiýa tehnologiýasy» kafedrasy
 • «Tehniki ulgamlaryň awtomatikasy» kafedrasy

Türkmenistanyň döwlet energetika Institutynyň ylmy ugurlary[üýtget | edit source]

 • Elektroenergiýanyň öndürilişiniň we ulanyjylai-a paýlanyşynyň balansyny derňemek, onuň tehniki-ykdysady görkezijilerini kosgitlemek.
 • Tehniki-ykdysady görkezijileriniň esasynda Türkmenistanyň energetiki setlerini kämilleşdirmekligiň ýollary.
 • Işleýän dctallaryň nomenklaturasyny giňeltmek maksady bilen stanoklaryň konsruksiýalaryny kämilleşdirmek. Yerli materiallardan ÝaSS (ýaglaýjy, sowadyjy suwuklyk) almak.
 • Garaşsyz, baky Bitarap Türkraenistanyň sosial-ykdysady, syýasy ösüşi we onuň aýratynlyklary.

Kaynag[üýtget | edit source]

 1. https://turkmenportal.com/tm/catalog/12527
 2. Türkmenistanyň döwlet energetjka institutynyň gurluşy