Wikipediýa:WikiTaslama Türkmenistan

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

Terjimeçilik babatynda ägirt uly işler amala aşyrylýar.

Döwran Hapesow 1996-njy ýylda Ahal welaýatynyñ Sarahs etrabynyň Sarahs şäherçesinde eneden dogulýar. Döwran ýaňy bir 6 aýlyk çagajykka kakasy agyr kesel zerarly aradan çykýar.Şol sebäpli Döwranyň maşgalasy Ahal welaýatynyň Änew şäherine göçüp gelýär. Döwran Hapesow çagalykdan köp kynçylyklary, agyr günleri başyndan geçirýär.Döwran Hapesow heniz 5 ýaşlyja çagajykka, galam tutup bilmese-de, hat yazyp bilmese-de, goşgy düzüp bilýärdi. Ol çagalar bagyndaky çagalaryň aýtmaly goşgylaryny özi düzýärdi we çagalar bagyndaky mugallymlaryny haýrana goýýardy. Döwran Hapesow 2003-nji ýylda Ahal welaýatynda ýerleşýän Ak bugday etrabynyn 16-njy orta mekdebine 1-nji synpa okuwa gityar we 2013-nji yylda sol mekdebi doly tamamlayar. Dowran 2014 nji yylyn Noyabr ayynda Mary 1 gonolgasyna gulluk borjyny yerine yetirmage gityar ol 2016-njy yylda sagaman gaydyp gelyar we 2017 nji yylda Turkmen Dowlet Medenyet insdudynyn Tiatr fakultetinin Kinorežisyor hunärine okuwa giryar we sotaýda uly usdunluklere ýetyar.Dowran Hapesow dine bir Sahyr Kino režisyor bolman ol eýsem zehinli aktýor dramaturg Senarist bolup halka hyzmat edyan sungaty osdurjek yas talantly yigitlermizin biridir.

Dowran Hapesowyn gosgy setirlerinden bir topbak.

Ýene didaryña düşdi nazarym. Ýene-de duşurdy ykbalym seni. Seni maña sowgat beren täleýim. Aýra salmawersin hic wagyt bizi.

Kod:[edit source]

Animatewindow (form2.Handle,3000, aw_ver_negative);.. Bu kod formy animate hereketlendiryar yagny isleseniz aw_ver_negative

uytgedip bilersiniz Barlap gor eder yalnysh bolsa mana habar et!!!

  • Isa-"Bu kod!!! ,PlaySound('1.wav',0, SND_SYNC or SND_LOOP); ,Uns ber !!! Uses boluminde mmsystem; bolmaly (gormeli) bu kod salgy gorkezip ses ya-da aydym aytdyrmak mumkin Mediaplayer hokman dal!!!"